เครื่องกรองสระว่ายน้ำ


 

เครื่องกรองระบบเกลือ 15,000 GAL

คุณสมบัติ

ใช้กับเครื่องกรองน้ำขนาด 700-3,200 แกลลอน (2,650-12,112 ลิตร/ชม.)
อัตราการผลิคคลอรีน : 12 กรัม/ชม.
มีระบบตั้งเวลาแบบ 24 ชม. 
โหมด SELF-CLEAN ทำความสะอาดอัตโนมัติ


 

เครื่องกรองระบบทราย ขนาด 32 ฟุต

คุณสมบัติ

- ถังทรายโครงสร้างแข็งแรงทนทาน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว (41 ซม.)
- มอเตอร์ขนาด 0.50 แรงม้า อัตรากระแสน้ำไหล 3,200 แกลลอน (12,000 ลิตร) /ชม.
- ปริมาณทรายที่ต้องใช้: 120 ปอนด์ (55 กก.) หรือ ปริมาณสารกรองแก้วที่ต้องใช้: 85 ปอนด์ (38 กก.)
- เหมาะสำหรับสระขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ฟุต (549 ซม.) ขึ้นไป และปริมาตรน้ำ 6,981แกลลอน (26,423 ลิตร) ขึ้นไป
- ใช้งานได้สะดวกง่ายดายด้วยโหมดต่างๆ 6 โหมด ได้แก่ การกรองมาตรฐาน (StandardFiltration), โหมดล้างย้อนกลับ
(Backwash), โหมดชำระล้าง (Rinse), โหมดน้ำวน (Re-Circulate), โหมดระบายน้ำ (Drain), และโหมดปิด (Close)
- มีตระกร้ากรองใบไม้-เศษไม้ขนาดใหญ่ก่อนเข้าระบบกรองทราย
- มีมาตรวัดบอกความดัน
- มีระบบตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องทำงานเป็นประจำตามเวลาทุกวัน


 

เครื่องกรองระบบเกลือ/ทราย ขนาด 32 ฟุต (NEW)

คุณสมบัติ

- ถังทรายโครงสร้างแข็งแรงทนทาน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว (41 ซม.)
- มอเตอร์ขนาด 0.95 แรงม้า อัตรากระแสน้ำไหล 2,650 แกลลอน (10,000 ลิตร) /ชม.
- ปริมาณทรายที่ต้องใช้: 100 ปอนด์ (45 กก.) หรือ ปริมาณสารกรองแก้วที่ต้องใช้: 70 ปอนด์ (32 กก.)
- ระบบการทำความสะอาดน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2 ขั้นตอน: ระบบน้ำเกลือคริสตัลเคลียร์ผลิต
คลอรีนจากเกลือธรรมชาติ ซึ่งปริมาณคลอรีนธรรมชาตินี้จะอยู่ในระดับที่ต่ำและปลอดภัยต่อผู้ลงเล่นน้ำ
และระบบอิเล็คโทรคาตาไลติก ออกซิเดชั่น (Electrocatalytic Oxidation) ที่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของสาหร่าย,ตะไคร้น้ำและเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบอิเล็คโทรคาตาไลติก ออกซิเดชั่น (Electrocatalytic Oxidation) จะช่วยให้ระบบบำบัดน้ำผลิตคลอรีนในปริมาณที่ลดลงถึงประมาณ 60% ซึ่งหมายถึงว่า เราจะได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มที่จากระบบบำบัดน้ำแบบ 2 ขั้นตอนนี้โดยสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคลอรีนลงได้กว่า 60%
- ปริมาณคลอรีนที่ผลิตได้: 11 กรัม/ชม.
- เหมาะสำหรับสระขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ฟุต (549 ซม.) ขึ้นไป และปริมาตรน้ำ 6,423 แกลลอน (24,300 ลิตร) ขึ้นไป
- สามารถใช้กับสระที่มีขนาดเล็กกว่าได้ ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาในการทำความสะอาดสระสั้นลง และเครื่องก็จะทำงานเบาขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยยืนอายุเครื่องกรองด้วย
- ใช้งานได้สะดวกง่ายดายด้วยโหมดต่างๆ 6 โหมด ได้แก่ การกรองมาตรฐาน (StandardFiltration), โหมดล้างย้อนกลับ (Backwash), โหมดชำระล้าง (Rinse), โหมดน้ำวน (Re-Circulate), โหมดระบายน้ำ (Drain), และโหมดปิด (Close)
- มีตระกร้ากรองใบไม้-เศษไม้ขนาดใหญ่ก่อนเข้าระบบกรองทราย
- มีมาตรวัดบอกความดัน
- มีระบบตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องทำงานเป็นประจำตามเวลาทุกวัน


ระบบโอโชน

คุณสมบัติ

-เป็นเครื่องที่นำระบบทำความสะอาดน้ำที่ดีที่สุด 2 ระบบเข้าไว้ด้วยกัน คือ ระบบผลิตคลอรีนจากเกลือและระบบโอโซน
-โอโซนมีความสามารถกำจัดแบคทีเรียได้รวดเร็วกว่าคลอรีน 3,000 เท่า และมีกำลังการออกซิไดซ์มากกว่าคลอรีนสุงสุดถึง 100 เท่า ทำให้ระบบโอโซนสามารถทำความสะอาดน้ำในสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทิ้งกลิ่นของสารเคมีไว้
-ผลิตโอโซนได้ 150 มิลลิกรัม/ชม.
-ปริมาณคลอรีน 11 กรัม/ชม.
-มีระบบตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติทุก 24 ชม.
-ใช้กับเครื่องกรองที่มีิอัตราการไหลของกระแสน้ำระหว่าง 1,500-4000 แกลลอน(5,678-15,140 ลิตร)/ชม.
ประโยชน์ของโอโซน
1.โอโซนช่วยในการขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ
2.โอโซนช่วยในการทำลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในน้ำหรือในอากาศ
3.โอโซนช่วยในการสลาบก๊าซพิษ โดยจะเข้าไปทำลายโครงสร้างของก๊าซพิษต่างๆทำให้เกิดการสลายตัวหรือเปลี่ยนรูปและลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์


 

บริการของเรา

ติดต่อด่วน

หากลูกค้าสนใจสินค้า หรือ มีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ค่ะ